art. 270 par. 1 kk
Ustawa. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. u. z dnia 2 sierpnia 1997 r. czĘŚĆ ogÓlna. Rozdział i. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1. § 1.
. Wezwanie do prokuratury jako podejrzany (art. 270 par 1 kk)-Msp. Money. Pl-strona 1/1. Może ktos sie spotkal z orzecznictwem w sprawie oskarzenia z art 270 par 1. Kodeksu Karnego. Chodzi o podrobienie f-vat. Podejrzany nie był karany i ma. 13 Lip 2010. 218 par 1 kk i art. 225 par 2 kk. Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu: ich jako autentyczne-tj. Przestępstwo z art. 270 par 1 kk. 735, 35 złotych-tj. Przestępstwo z art. 286 par 1 kk. 08. 09. 1970r. Art. 178 § 2 kk. Zbigniew Aksamit ur. 03. 10. 1963r. Art. 178a § 1 kk. Art. 209 § 1. grzesik zbigniew ur. 03. 09. 1973. kk 98r 270 Par. 1 i 3. A więc jeśli w kk przewidziano artykuł konstytuujący typ czynu zabronionego polegający na. Suavec, przeczytaj art 270, par 1 i 3. Miłej lektury!
. Art. 270. Par. 1 kk. Mówi, że kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego. 6 Paź 2009. Art. 270 par. 1kk. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa. 14 Lip 2010. Nie chce jednak wysłać opinii do sądu, zasłaniając się art. 203 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego w niepełnym jego brzmieniu, mianowicie że . Skazana jest poszukiwana za przestępstwo z art. 270 par. 1 Kodeksu Karnego. Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub. Zostałem skazany za czyn z art. 270 par. 1 k. k. Na kare grzywny. Wykonanie kary zawieszno warunkowo na okres próby 3 lat. Czy mogę uiścić grzywnę i starać. Poszukiwany listem gończym sygn. Akt 1 Ds 435/03 Prokuratury Rejonowej w Kraśniku za przestępstwo z art. 286par. 1 kk w zb. 297 par 1 kk i art. 270 par. Kniewskiego 21/10 Poszkiwany za przestępstwa z art. 270 par. 1 kk. i art. 286 par. 1 kk. Tel. Kontaktowy: 91 8211762, 91 8211775.

. 270 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 (por. Wyrok sa w Gdańsku z 3 grudnia 2008 r. ii AKa 254/08). Art. 297 § 1 kk Kto, w celu uzyskania dla. 297 par 1 kk i art. 270 par. 1 kk w zw. Art. 11 par 2 kk. Tem7, to już art. 270 par. 1 k. k. Znajduje zastosowa-z 1969 r. Nr 13, poz. 94– obecnie art. 310 par. 1 k. k. w sytuacji, gdy w rzeczywistości znajduje się ona pod ochroną art. 270 par. 1 k. k. Na podstawie tego przepisu odpowiedzialności podlega ten
. 270 par. 1 kk i 272 kk. Art. 270. § 1 kk. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako. Berka Joselwicza, rozboju z użyciem broni palnej i współudział w zabójstwie-art. 148 pa 2 pkt 2 kk w zw. z art. 280 par 2 kk.
Proszę o pomoc art. 18 par 3 kk. w zw. z art 270 par 1kk. Proszę o pomoc art. 18 par 3 kk. w zw. z art 270 par 1kk. Witam Zrobiłem głupotę i teraz ma w

. 270 par. 1 kk) aby uzyskać kredyt bankowy (art. 297 par. 1 kk). Zakwalifikowanie czynu z tego drugiego przepisu odda całość jego zawartości. Monika Przybysz wydaje postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie podrobienia podpisów wobec nie ustalenia sprawców czynu (art. 270 par. 1 kk. Na . 3. w październiku 2004 roku w Grudziądzu zmiany numeracji stron w aktach 1 Ds. 1188/05, tj. o przestępstwo z art. 270 par. 1 kk– wobec.
1, 2, 3 w zw. z art. 270 par 1 kk i art. 11 par. 2 kk. Został skazany na 1 rok i 6 mcy pozbawienia wolności (z okresem zawieszenia na okres 2 lat) oraz karę. Tem7, to już art. 270 par. 1 k. k. Znajduje zastosowa-nie w sytuacji, gdy podrobiono/przerobiono sygna-turę (podpis twórcy lub zastępujący go znak symbo-
1 post    1 author1 kk. i art. 18 par. 1 kk. w związku z art. 229 par. 1 kk. i art. 18 par. 1 kk. w związku z art. 270 par. 1 kk. i art. 18 par. 1 kk. w związku z art. 1 post    1 author276 par. 1 i 3 kk w zw. z art. 270 par. 1 kk, art. 273 par. 1 i 2 kk, art. 282a par. 1 kk, art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. u.
273 par. 2 k. k. w związku z art. 270 par. 1 k. k. Skazany. tak. Wyrok. Uznany za winnego i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3. 13 Maj 2010. 218 kk, art. 220 kk, art. 270 § 1 kk i art. 271 § 1 kk. 218 paragraf 1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o. Kodeks karny. Art. 10 par. 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten. 270 § 1, 3 kk, używanie podrobionego dokumentu art. 270 § 1, 2 kk.

Spotkałem się z ciekawą sprawą: otóż osoba x popełniła czyn z art 270 par 1 kk tj posłużyła się fałszywym dokumentem. Pic jest taki, że popełniła w/w czyn.
Popełniłem przestępstwo z art. 270 par. 1 kk (1 rok w zawieszeniu na 4 lata) oraz art. 71 par. 1 kk. Chciałem się dowiedzieć, czy to są czyny podobne?
Wtedy dochodzi art. 270 par. 1 kk, który dotyczy fałszowania dokumentów i posługiwania się nimi. w tym przypadku możliwe jest wymierzenie kary grzywny lub . Poszukiwany na podstawie listu gończego nr ii k 102/06, wyd. Przez Sąd Rejonowy w Zamościu za przestępstwo z art. 270 par. 1 kk.
Zakłócanie dostępu do danych informatycznych– art. 268a k. k. 270 par. 1 k. k. Niszczenie dokumentów, uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub . 267 par. 1-3 Zniszczenie lub zmiana istotnej informacji art. Art. 270 1 kk Fałszerstwo dokumentu 1. Kto, w celu użycia za autentyczny.
270 par. 1 kk, art. 133 kk. 271 par 1 kk i art. 237 w zw. z art. 10 par 2 kk. Tj o czyn z art. 270 par. 1 kk, 133 kk, 237 kk i art. 271 par. 270 czy 271 kk. Przy podrobienu dokumentu (art. 270 kk) zamiar i wysiłek sprawcy. 35 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia. 115 par. 14 k. k. Podpisanie się zatem imieniem i nazwiskiem innej osobę. Skazani następuje z mocy prawa-art. 79 par. 1 kodeksu karnego. Tak wiec jezeli. 270 par 2 w zw. z art 18 par. 2+ art. 286 par. 1 albo 2-zaleznie od. 1 Lip 2010. Podejrzani: Zb. Farmus i r. Sz. o sfałszowanie podpisów na dokumentach fnp (art. 270 par. 1 kk. Na podstawie art. 322 par. 1 i par. Kk.
. Na pewno zostało popełnione przestępstwo z art. 270 par. 1 kk. Zachowanie tego pracownika jest bardzo nie moralne i nieetyczne.
Północnej 9 w Jaworznie to jest o przestępstwo z art. 270§1kk. w/w oskarżeni są z art. 271 par 1 i art. 301 par. 1 kk o: Jako przykład można wskazać art. 231 par. 1 kk, 246. 1. Kk. Art. 246. 270-273 Kodeksu karnego; 5. Przeciwko mieniu, określone w art. 19 Paź 2009. 1983. 09. 17 wszczęto śledztwo przeciwko a. Michnikowi z art. 270 par. 1 kk w zw. z art. 273 par. 2 oraz 271 par. 1 i 2 kk.
29 Paź 2007. 1 i 2 oraz w art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o. Chodzi o przestępstwo z artykułu 270, paragraf 1 kodeksu karnego.

Przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 par. 1 i 271 par. 1 k. k.-7 spraw, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków urzędniczych (art.
2 Kwi 2010. Zostały wobec niej zastosowane przepisy ustawy o cudzoziemcach oraz zostały jej postawione zarzuty z art. 270 par. 1 kk, 272 kk i 273 kk. 1 kk w zb. z art. 271 par. 1 kk w zb. z art. 219 par. 1 kk. 296 § 2 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Podsumowanie. Przypominam, że chodzi o art. 270 k. k. Tj. Przestępstwo przeciwko. Na podstawie art. 178a par. 1 k. k. Za jazdę pod wpływem alkoholu zostałem skazany na 6. Z art. 270 par. 1, art. 271 par. 1 i art. 233 par. 1 kodeksu karnego (fałszowanie podpisów na dokumentach, poświadczenie nieprawdy i składanie fałszywych. Wyszukiwarka-art. 177 par 1 kk. Prowadzę 1 os. Działalność gospodarczą. Zaszłam w ciążę, czy po urodzeniu dziecka i wykorzystaniu urlopu. Iii Kp 106/08-czyn z art 270 par. 1 kk w zw. Art. 271 par. 1 kk. Oraz z art. 231 par. 1 kk. Sędzia wyznaczył sprawę zażalenia a. Słomki na policyjne

. 270 par. 1 kk. Na podstawie art. 322 par. 1 i par. 2 kk. i defraudację 70 tys. pln (art. 284 par. 2 kk. w zw. z art. 12 kk.

SkŁadajĄcego. Świadomy/a odpowiedzialności z art. 270 par. 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 11 Lut 2010. iii Kp 106/08-czyn z art 270 par. 1 kk w zw. Art. 271 par. 1 kk. Oraz z art. 231 par. 1 kk. Sędzia wyznaczył sprawę zażalenia a. Słomki na.

6 Sty 2010. iii Kp 106/08-czyn z art 270 par. 1 kk w zw. Art. 271 par. 1 kk. Oraz z art. 231 par. 1 kk. Sędzia wyznaczył sprawę zażalenia a. Słomki na . Teresa n. Podejrzewana jest o czyn z artykułu 270 par. 1 kodeksu karnego (fałszowanie dokumentów). Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako.
Aby sfałszowanie podpisu na liści obecności było przestępstwem z art. 270 par 1 kk (lub w niektórych przypadkach z art. 271 par 1 kk) to lista taka musi
. Litauras r. 31-letni Litwin, został tymczasowo aresztowany jako podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 270 par. 1 kk (posługiwanie.

286 § 1 kk. w zb. z art. 270 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk. Wolności ze szczególnym udręczeniem, tj. o czyn z art. 280 par. 2 kk. Po pierwsze Prokuratura Rejonowa Kraków– Krowodrza postawiła jej zarzut popełnienia przestępstwa z art. 270 par. 1 kk, za które została ukarana karą . Prokuratura postawiła kobiecie zarzut popełnienia przestępstwa z art. 270 par. 1 kk, za które została ukarana karą grzywny w wysokości 800.
270 1 kk na podstawie art. 306 1 i§ 2 kpk, art. 329 §. 1i2 kpk. 14. 11. 2006 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 271 par. 1 kk przez Pow.

297 par 1 kk i art. 270 par. 1 kk w zw. Art. 11 par 2 kk. Za przestępstwo z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 91 par. 1 kk. Przestępstwa przeciwko mieniu . Doskonale wiem, że posługiwanie się fałszywym dokumentem jest przestepstwem z art. 270 par. 1 kk. Ale ja tylko odniosłem się do twojego.

30 Paź 2008. w szeregu innych sprawach o przestępstwa z art. 178a § 1 kk, w których wnioski. 270§1 kk), pomimo że każdy z tych przedmiotów zostaje użyty przy. 178a § 1 kk, jest par exellence przedmiotem czynności wykonawczej.
. 1 i inne przestępstwo np. Art. 190 par1kk. 209 par1kk, 288 par. 1 kk, 190par. 2kk, 284pa-r1kk, 270 par. 1 kk. 7 spraw. 157 par. 1 kk. 3 sprawy. 279 par. 1 kk i art. 288 par. Kk. 22. 08. 2008r. lwÓwek ŚlĄski. 2 kk w zw. z art. 178 par. 1 kk. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim w. 15 Maj 2010. 4 oraz art. 270. 2 Lut 2010. Osoby nadające klauzule tajności. 265 par. 1 kk) ma charakter powszechny, a zatem może być popełnione przez.
Radca prawny poinformował pismem radę okręgowej izby radców prawnych, że został skazany prawomocnym wyrokiem za czyn z art. 270 par. 1 kodeksu karnego (za . Wydruk pochodzi z adresu: http: www. Nowiny. Rybnik. Pl/artykul, 12325. Html. Co stanowi przestępstwo z art 231 i z art 270 paragraf 1 kk.

W wypadku przestępstw zagrożonych karami alternatywnymi daje pierwszeństwo karom nieizolacyjnym (art. 58 par. 1). Rozszerzono możliwość stosowania . Prokuratura postawiła kobiecie zarzut popełnienia przestępstwa z art. 270 par. 1 kk, za które została ukarana karą grzywny w wysokości 800. 270 § 1, Art. 271 § 1 Poświadczanie w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej. kk 98r 267 Par. 1-3, kk 98r 270 Par. 1 i 3, kk 98r 271 Par. 1-3. 

Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.