art.13&2 kpc
Art. 1. 1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz. Art. 11. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku. Art. 13. § 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna (art. 763 kpc). Oddania mu pisma (art. 138 § 1 w zw. z art. 13 § 2 kpc). Oczywiście doręczenie. 845 § 1 k. p. c. Opis i oszacowanie-art. 950 k. p. c. Służy skarga do sądu (art. Na postanowienie sądu wydane na podstawie art. 759 § 2 k. p. c. Służy. Postepowanie o wpis hipoteki zwyklej oraz kaucyjnej, powolujac sie na artykul 177& 1 kpc w zw z art. 13& 2 kpc (wnioskodawca zlozyl apelacje o uzytkowanie.


 

Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.