art 178apar1kk
. Samochdoem-to przestępstwo z art. 178apar 2 Kodeksu karnego (kk), w odróżenieniu od samochodu-art. 178apar1kk. Inne jest zagrożenie, tj. łagodnieszje.

Po prostu przepis ten (art 84kk) nie ma zastosowania. Domyślam się, że skazano Cię z art. 178Apar1kk, więc wszelkie skargi i zażalenia możesz sobie darować.

. Zgodnie z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 2 Kodeksu karnego (kk), w odróżenieniu od samochodu-art. 178apar1kk. 

Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.